NO - Kortet er gyldig for dato valgt under. 

EN - The pass is valid for the date selected under. 

FI - Kortti on voimassa alla valitun päivämäärän ajan.